Selv om bankene lokker med renter på forbrukslån uten sikkerhet helt nede i 6%, er det slettes ikke sikkert at dette blir prisen du betaler. Her får du en gjennomgang av hvordan rentene fastsettes, og hva totalkostnadene på lånet kan bli.

Rentene fastsettes individuelt

Så godt som samtlige banker med vanlige forbrukslån uten sikkerhet, opererer med en renteskala mellom omtrent 6% og 20%. De fastsetter og gir et eget rentetilbud til hver enkelt søker. For å få et lån med renter i den laveste enden av skalaen, må du anses som en sikker betaler. Dette bestemmes av kredittscoren og betalingsevnen din. Anser banken deg som en usikker betaler, ”straffes” du med dyrere renter, men fortsatt innenfor de grensene banken har satt.

Hva tilbudet blir ser du først når du har søkt, og deretter mottatt tilbudet fra banken. Det vanlige her er at du får lånetilbudet innen noen minutter eller timer etter at du sendte inn søknaden.

Annerledes i sparebankene

Prinsippet i avsnittet ovenfor gjelder primært bankene som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering. Tradisjonelle sparebanker som tilbyr forbrukslån, har ofte faste renter på lånene sine (varierer fra bank til bank). Rentene er da gjerne høyere enn gjennomsnittsrentene fra spesialbankene.

Forbrukslånene fra sparebanker kan også ha krav til at låntakeren stiller med sikkerhet. Disse kalles i så fall ofte rammelån, og er ment for kunder som allerede har boliglån i samme bank. Et slikt forbrukslån med sikkerhet vil da ha renter som er nesten like lave som boliglånsrentene.

Gebyrer kommer i tillegg

Gebyrer kommer på toppen av de nominelle rentene som oppgis. I all hovedsak dreier dette seg om etableringsgebyret (en-gangs-gebyr), samt månedlige termingebyrer. Prisene på etableringsgebyret varierer normalt mellom null og 950 kroner, mens termingebyrene ligger på omtrent 50 kroner.

Noen banker krever også et faktureringsgebyr, men dette kan unngås hos de fleste ved at låntakeren velger å motta fakturaen per epost.

Eksempelrenten er lovpålagt

Alle tilbud om lån som du ser på bankenes nettsider, i reklame, eller på låneportaler, skal inkludere et såkalt låneeksempel. Besøk denne nettsiden med eksempler på forbrukslån-omkostninger for ulike banker. Dette står ofte med litt mindre skrift, og i kursiv, rett under tilbudet. Her er et typisk eksempel:

150 000 kr o/5 år, effektiv rente 10,00 %, kostnad 40 500 kr, totalt 190 500 kr.

Eksempelet viser hva kostnadene blir i gjennomsnitt, med den spesifiserte lånesummen, rentene og nedbetalingstiden. Samme banken kan ha gitt helt andre (både høyere og lavere) renter til kundene sine, alt ettersom hva den individuelle vurderingen resulterte i.

Låneeksempelet er derfor lite brukelig når du vil finne ut hva dine renter blir.

Stort eller lite forbrukslån?

Lånestørrelsen innvirker også ganske kraftig på hva rentekostnadene blir. Generelt er det slik at jo større lånesummen er, desto lavere blir rentene. Gebyrenes effekt på de effektive rentene er også mindre, jo høyere lånesummen er, spesielt dersom nedbetalingstiden også blir lang

Dette kan eksemplifiseres med tilbudene på forbrukslån fra Santander Consumer Bank. Der skiller de mellom lån som er under og over 70 000 kroner.

Summer under 70 000 kroner (ingen etableringsgebyr)

  • Laveste effektive renter – 11,9%
  • Høyeste effektive renter – 17,9%

For beløp over 70 000 kroner

  • Laveste nominelle renter – 7,9%
  • Høyeste effektive renter – 16,25%

Låner du maksimumsbeløpet på 350 000 kroner hos Santander, kan rentene komme ned i 7,9%. Låner du akkurat 70 000 kroner, er de beste rentene du kan få 11,9%. Dette forutsatt at banken belønner deg maksimalt i forhold til betalingsevnen og kredittscoren din (slik beskrevet over).

Finnes det andre kostnader?

Utover renter, etableringsgebyr og eventuelle terminomkostninger, er det ingen andre normale kostnader på et forbrukslån. For at lånet skal bli dyrere, må du be om tilleggstjenester. Typiske tilleggstjenester er låneforsikring, ekstraordinær kontoutskrift, gebyr for betalingsutsettelse eller avdragsfritak, opplåning (økning av lånesum), og lignende.

Lånet blir også dyrere dersom du betaler avdragene for sent. Først kommer det vanligvis et purregebyr. Går det for lang tid før du betaler, vil du risikere inkasso og eventuelle rettslig pågang.

Skattefradraget reduserer kostnadene

Med i regnestykket kommer skattefradraget for gjeldsrenter som alle skattebetalere har krav på. Per 2019 ligger er fradraget på 22%, redusert fra 23% i 2018. Kostnadsreduksjonen kommer dermed an på hvor mye skatt du betaler. Betaler du for eksempel 10 000 i renter i 2019, vil du redusere skattegrunnlaget ditt med 2 200 kroner (22%).

Hva regnes som billig finansiering

Hva som regnes som et billig forbrukslån kan diskuteres i det uendelige. Det er også, som vi ser, svært mange faktorer som er avgjørende. Såkalte Flexi tilbud har vært kontroversielt over tid, og finanstilsynet har valgt å stramme inn på reglene. Flexi-lån er slettes ikke så billige som man først får inntrykket av.

Generelt vil vi påstå at på store lån (over 100 000 kroner), som nedbetales over lang tid (maksimalt 5 år), er alle effektive renter under 11% å regne som rimelig. Renter over 14% kan i motsatt retning regnes som dyrt.

Før du bestemmer deg for å låne, bør du sette en øvre grense for hva du mener lånet er verdt, og hva du tåler å betale.